AWS User Group Poland

Polska grupa użytkowników Amazon Web Services. Regularne spotkania odbywają się w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu.

Events

Name Type From Date Location
Name Type From Date Location
AWS User Group #21 Kraków Meetup 02-23-2017 Sabre Poland

Sponsors